Επίσημος Οργανισμός Αγγελικού Ρέικι Ελλάδος

Αριθμός καταχώρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο: 9951681

Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

www.facebook.com/groups/angelicreikigreece

Διεύθυνση:
Apt 3039
Chynoweth House
Trevissome Park
Truro, TR4 8UN
United Kingdom
Τηλ/Φαξ: +441873771029
E-mail: info@angelicreikigreece.com
Web:    www.angelicreikigreece.com

Φόρμα Επικοινωνίας