Κώδικας Δεοντολογίας όπως δημοσιεύεται στο Εγχειρίδιο

Κώδικας Δεοντολογίας
Κάθε χώρα που έχει μια καθιερωμένη οικογένεια Αγγελικού Ρέικι αναπτύσσει έναν οργανισμό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εν λόγω χώρας.

  Ο σκοπός του οργανισμού είναι:

 • Να δημιουργήσει μια προσβάσιμη και αποδεκτή δημόσια εικόνα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ευρύτερη αποδοχή του Αγγελικού Ρέικι, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
 • Να εκπληρώνει τυχόν νομικές απαιτήσεις.
 • Να προωθεί την δημόσια εικόνα του Αγγελικού Ρέικι.
 • Να υποστηρίξει τους θεραπευτές και τους δασκάλους του Αγγελικού Ρέικι.
 • Να δημιουργήσει ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση και Συνεχή Επαγγελματική εξέλιξη.
 • Να διατηρήσει την ακεραιότητα και την αγνότητα αυτού του συστήματος θεραπείας και ενδυνάμωσης. Για τους σκοπούς αυτούς η οργάνωση, στο πρακτικό της μέρος, θα διαφέρει σε κάποιο βαθμό από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με τις πολιτιστικές και νομικές απαιτήσεις της χώρας αυτής.

 

  Επαγγελματικά πρότυπα για τους Θεραπευτές:

 • Να έχουν την κατάλληλη ασφάλιση.
 • Να αναζητούν διαρκώς την περαιτέρω γνώση και την εξειδίκευση.
 • Το Αγγελικό Ρέικι είναι μια μέθοδος θεραπείας η οποία εφαρμόζεται με απαλό άγγιγμα ή χωρίς καθόλου άγγιγμα σε απόλυτα ντυμένο σώμα. Οι επαγγελματίες ζητούν πάντα την άδεια για να αγγίξουν και είναι απαραίτητο να ακολουθούν την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά. • Να καθαρίζουν, να αφιερώνουν και να κλείνουν το χώρο. Πάντα καθαρίζεται και να αφιερώνεται ένας χώρος θεραπείας.
 • Να έχουν προετοιμαστεί με προσωπική άσκηση και διαλογισμό για να υποδεχτούν τον θεραπευόμενο, με έναν ανοιχτό, φιλικό και στοργικό τρόπο. Να είναι επαγγελματικά προετοιμασμένοι και τυπικοί.
 • Να εξασφαλίζουν ότι ο χώρος θεραπείας είναι καλά προετοιμασμένος στην αρχή της κάθε συνεδρίας, ήσυχος και να διευκολύνει την εμπιστευτικότητα.
 • Να παρέχουν συνεδρίες μιας ώρας.
 • Να αφήνουν όλα τα προσωπικά τους ζητήματα, προκαταλήψεις και ανησυχίες εκτός του χώρου και να αντιμετωπίζουν όλους τους θεραπευόμενους με ειλικρίνεια και εντιμότητα. Χωρίς προκαταλήψη ή μεροληψία. Όλα τα θέματα της συζήτησης να είναι αδιαμφισβήτητα, π.χ. Ποτέ μη συζητάτε με τους θεραπευόμενους για την προσωπική σας ζωή, την οικονομική σας κατάσταση, τα προβλήματα υγείας σας, τα προσωπικά σας προβλήματα, τη θρησκεία ή για άλλους θεραπευτές με υποτιμητικό τρόπο.
 • Όλες οι πληροφορίες που δίνονται από τον θεραπευόμενο να είναι απόλυτα εμπιστευτικές και αυτό πρέπει να γίνει σαφές στον πελάτη.
 • Να είναι πάντα ενήμεροι για την προσωπική υγιεινή και να διατηρούν μια έξυπνη εμφάνιση, δημιουργώντας υψηλές προσωπικές και επαγγελματικές προδιαγραφές.
 • Να είναι συγκεντρωμένοι και στοργικοί ακροατές και να παραμένουν ανοικτοί στην καθοδήγηση του Αγγελικού Βασιλείου.
 • Να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τα ασαφή όρια μεταξύ πελάτη και φίλου. Σε μία επαγγελματική σχέση οι πελάτες δεν μπορούν να είναι φίλοι. Αν είναι όμως (φίλοι) βεβαιωθείτε ότι θέτονται τα σωστά όρια.
 • Η σχέση θεραπευτή/πελάτη είναι μία σχέση εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίστε όλες τις πληροφορίες ως αυστηρά εμπιστευτικές. Η κατάσταση ενός θεραπευόμενου μπορεί να συζητηθεί μόνο αν είναι απαραίτητη η επαγγελματική υποστήριξη ή συμβουλή και μόνο με την άδεια του θεραπευόμενου…..
 • Να αναγνωρίζετε την τέλεια Θεϊκή πτυχή του κάθε θεραπευόμενου. Να βλέπετε τον πελάτη όχι ως άρρωστο ή σε κατάσταση ανάγκης με κάποιο τρόπο, αλλά αναγνωρίζοντας την πλευρά του που είναι ήδη πνευματικά τέλεια και όμορφη.
 • Στην πορεία του θεραπευόμενου.
 • Να εκτελείται μόνο τις θεραπείες, τις οποίες έχετε τα προσόντα να κάνετε και να δίνετε συμβουλές που έχετε τα κατάλληλα προσόντα για να δώσετε.
 • Ποτέ να μην ισχυρίζεστε ότι “θεραπεύετε” οποιονδήποτε, ή να βγάζετε έναν θεραπευόμενο εκτός θεραπείας ή να διαγιγνώσκετε ασθένεια. Ο ρόλος μας είναι να τους ενδυναμώνουμε, ώστε να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με την θεραπεία και να τους οδηγήσουμε ευγενικά σε ένα σημείο να αναγνωρίζουν την αιτία για το τι προκαλεί την ανησυχία τους.
 • Να συντονίζεστε και να αφήνετε την καρδιά σας και τους Αγγέλους να επιλέξουν τις λέξεις για τη μέγιστη θετική επίδραση.
 • Αφήνοντας πίσω σας την προσωπικότητά σας και τις απόψεις σας, μπορείτε να είστε το πιο τέλειο κανάλι για τις λέξεις που χρειάζονται να ακούσουν. Κώδικας Δεοντολογίας όπως δημοσιεύεται στο εγχειρίδιο

 

Επαγγελματικά πρότυπα για Δασκάλους:

Να αγκαλιάσετε όλα τα παραπάνω κριτήρια για τους μαθητές. Τηρήστε το καταστατικό του Αγγελικού Ρέικι, το οποίο ορίζει ότι όλα τα παρακάτω θα περιλαμβάνονται στο εργαστήριο:

 • Καθαρισμός, αφιέρωση και κλείσιμο του χώρου. Πάντα να καθαρίζετε και να αφιερώνετε το χώρο του εργαστηρίου.
 • Να αφήνετε έξω από το χώρο όλα τα προσωπικά σας ζητήματα, τις προκαταλήψεις και τις ανησυχίες και να προετοιμάζεστε κατάλληλα, εκ των προτέρων, μέσω ενός επιλεγμένου προσωπικού διαλογισμού ή άσκησης.
 • Να αγκαλιάζετε το ρόλο ως εκείνου που κρατάει τον χώρο και είναι υπεύθυνος γι’ αυτόν.

 

  Στα εργαστήρια:

 • Να έχετε το λιγότερο τέσσερα άτομα.
 • Να καθοδηγείτε καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου. Το εργαστήριο 1ου & 2ου βαθμού είναι 18 ώρες. Χωρίζεται σε διάστημα τριών ημερών σε οποιαδήποτε αναλογία είναι βολική. Συνήθως ο ευκολότερος τρόπος είναι να κάνουμε 2/3 ώρες το βράδυ της Παρασκευής και το υπόλοιπο του χρόνου, το Σάββατο και την Κυριακή. Σε αυτή τη μορφή το βράδυ της Παρασκευής είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Το Πνεύμα και οι Άγγελοι χρησιμοποιούν την ευκαιρία για να κάνουν έναν προκαταρκτικό καθαρισμό και να ενώσουν τις ενέργειες της ομάδας. Αν κάποιος ολοκληρώνει την πρώτη βραδιά με τους πρώτους συντονισμούς, αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ενσωματώσουν αυτούς τους καθαρισμούς και τους συντονισμούς κατά τη διάρκεια του ύπνου. Να ξεκινήσετε την επόμενη ημέρα με την αγκυροβόληση της πρώτης θεραπευτικής ενέργειας.
 • Το εργαστήριο 3ου & 4ου βαθμού Μάστερ χρειάζεται 22/23 ώρες, το οποίο πραγματοποιείται επίσης σε τρεις συνεχόμενες ημέρες.
 • Τα εργαστήρια 1ου & 2ου βαθμού και 3ου & 4ου βαθμού Μάστερ του Αγγελικού Ρέικι δεν χωρίζονται.
 • Εμείς δεν διδάσκουμε ατομικά ένας προς έναν.
 • Συντονισμοί εξ αποστάσεως δεν είναι διαθέσιμοι στο Αγγελικό Ρέικι.
 • Να συμπεριλαμβάνεται πάντα η διδακτέα ύλη, όπως αυτή αναγράφεται μέσα στα εγχειρίδια.
 • Να κάνετε τους Καθαρισμούς και τους Συντονισμούς, όπως είναι γραμμένοι στα εγχειρίδια, διαβάζοντας τους από το εγχειρίδιο.
 • Να δίνετε τα επίσημα πιστοποιητικά του Αγγελικού Ρέικι.
 • Να ξεκινάτε την πρώτη ημέρα με το διαλογισμό που αναγράφεται στο εγχειρίδιο.
 • Πάνω απ’ όλα να έχετε χαρά και αγάπη.